Ma arvan, et ma polnud selle distantsõppe ajal ainuke lapsevanem, kes investeeris oma vabad hetked ( ja mitte nii vabad hetked) oma laste koolitöösse, olemaks eeskujulik ja õppeainet valdav õpetaja. Ka sellistel juhtudel, kui lapsed käivad erinevates klassides ja Rajaleidja järgi peaks neile kuuluma ka nä abitunnid matemaatikas. Lapsevanemad võtsid ainuisikluiselt üle mitme aineõpetaja rollid ja lootsid endast 150% andes ja nõudes oma lastelt mitte vähemat % teostuselt ja omandamiselt. Usun, et ma pole ainus lapsevanem, kes ei ole rahul, nüüd veerandilõpul osaks saanud töötasuga ( oma laste hinnetega). Meie koolis otsustas matemaatika õpetaja nõuda, et enne ei saa õpilane trimestrihinnet välja KUI õpilane on KÕIK kontrolltööd ära teinud. SAMAS nõudis õpetaja distantsõppes õpilastelt võrdselt ühepalju, mis tegelikult on ju võimatu ( mis sai võimetekohasest õppimisest) , klassi aeglasemad ja mitte nii head matemaatika oskajad said samamoodi mitmeid ülesandeid lahendamiseks nii õpikus kui töövihikus. uued osad pidid selgeks saama nõnda, et loe ja konspekteeri ja lahenda terve ports ülesandeid. Kõik tööd on hindelised ja kui sa neid ära ei saada on töötasuks 2 või üks või hoopiski tegemata. Teed pool ära, ka siis ei pääse sa märkusest “tegemata”. Aastahinne kujunes trimestri hinnetest 3 4 4 ja kokku tuli 3….samas kõikidel teistel ainetel, kus oli samasugune seis, tuli aastahindeks ikka 4. Arvestades, kuidas ma matavõhikust lapsevanemana nägin vaeva, et oma kahele matavihkajale ja lisaabi vajavale lapsele üritasin teemasid selgitada ning nendega kõik ülesanded ära lahendada, siis ma tahaksin praegu nii mõndagi endast välja öelda. Aga ma piirduks siis sellega, et lapsevanem ei ole multi-õpetaja, ja tõesti ilmselt mõnes aines jäävad teadmised vajaka AGA ka õpetaja peaks aru saama, et klassiparimad ja klassi nõrgemad ehk ei peaks samas tempos ja mahus ülesandeid lahendama ja uusi teemasid iseseisvalt omandama. Distantsõppe ajal oli ka teisi aineid vaja lahendada. Vahepeal tundus, et matemaatika täidab me päevi. Ja kui õpetajal on omamoodi hindamissüsteem, siis tuleks sellest õpilasi teavitama õppeaasta või trimestri alguses, mitte kaks nädalat ENNE trimestrihinnete väljapanekut.

Eelmisel aastal olid kõik õpetajad minu silmis kangelased ja pidasin neid oma laste päästvaks imeks. Suurest tänust esitasin pooled õpetajad AAsta 2020 õpetaja tiitlile kanditatuuri ja tegime kõikidele õpetajatele medali, “Minu aasta õpetaja”. Käesoleval aastal, olen ma aru saanud, et igas koolis peab olema üks õpetaja, kelles sa eksinud oled.

Täna oli mul siis vaba päev st mul oli vaba päev korraldatavast elamusmatkast, sest üks õpetaja leidis, et kõik kontrolltööd peavad olema teostatud koolis. Ja nii ma siis viisin ja tõin 🙂 ja olin logistiku rollis. Lisaks täitsin veel koka, koristaja, taksojuhi, õpetaja, koerajalutaja ja hobiaedniku rollis.

Ja päevatööst väsinuna, leiab lapsevanem stuudiumist uue kirja, kus järgmine õpetaja teatab, et kui vaat selleks kuupäevaks pole hinded tema aines väljas – on kohustuslik järgmisel nädalal toimuv spordipäev. Siis küll tekib nagu tunne, et. “ah?”

Ma niiiiiii ootan seda koolivaheaega. Rohkem pikkisilmi, kui möödunud aastatel omale ettenähtud puhkust 😀

admin Blogi