Elamusretkedega on alati see teema, et peab pakkuma midagi sellist, mida igapäev ei koge. Ja meie elamusretked on alati erinevad ja vastavad kas tellija soovile või on loodud meie endi teemakohast kuupüstitust silmas pidades.

Praegu on meie teemaks kalevipoeglaste tegemised- käigud ja neist sündinud legendid ja muistendid. Saadjärve ümbrus ja Vooremaa maastikukaitseala on teada- tuntud Kalevipoja legendidest.

Idee rahvajutte kodukohast koguma hakata saime kirjandustunnist, kus tutvustati muistendite mõisteid ja Kalevipoja eepose saamislugu. Noored soovisid oma kodukoha muistendit kokku koguda ja koostada ühise loovtööna põnev raamat. Tänu avalduseks oma headele kirjanduse õppeaine õpetajatele, Anule ja Marjele, kes kahe aasta jooksul on tekitanud neis taas huvi kirjanduse ja põnevate raamatute vastu. Kahjuks oli õppetöö maht nii suur, et teose trükk ja illustreerimine jäi alles suvekuudesse.

Pärimused pole loodusteadus, kuid nad on loodusega seotud. Kohapärimus ei peagi olema ühene. Selle  ülesanne on anda maastikule mälu ja siduda inimene oma maaga. Maastikuga seotud jutustused aitavad seda märgata ja mõista ning annavad keskkonnale, olnule ja olevale tähenduse. Pärimused selgitavad ka, miks üks või teine paik ja nähtus on väärtuslik, või vastupidi taunimisväärne.  Linnamäge on nimetatud Kalevipoja sängiks ja kõneldud, et vägimees on seal puhkamas käinud. Vägimehe lugudega lisati  maastikule veel üks mõõde ja anti sellele tähtsust ja väge juurde. Nõnda loob kohapärimus ajaloost oma vaate nagu seda teevad ka ametlikud ajalookäsitlused. Nagu on igal linnul oma laul, on igal rahval ja kildkonnalgi oma (aja)lugu.

Raamatusse said kirja autoritele meelest need lood kohtadest, mis seotud nende endi kodukohaga. Saadjärv – mis asub nende endi  aiaäärses tänavas. Kalevipoja kivid, mille otsas maast madalast turnitud ja mängitud. Linnamägi, kus perele traditsiooniks saanud iga sügisesi seikluslikke aaretejahte peetud. Äksi kirik, mille kõrval kiigepargis külakiigul üle võlli hoogu tehtud ning natuke kaugemal asuv Kuremaa järv, mis iga juulikuu jahutust pakub.

Seega meie elamusretk on seotud trükkimineva käsikirjaga. Ja seekord me sõitsime läbi käsikirja sisse kirjutatud pärimuste asukohad. Rääkisime legendidest, tekime lõket, grillisime sütel leiba ja kartuleid ning käisime Kuremaa järves ujumas.

Üks pilt moodsast Kalevipojast ja tema sängi tekke loomisest 😉

Ilmselgelt järgneb…

admin Vabaõhu stuudio jutud