Noorte töömaleva eesmärgiks on pakkuda koolinoortele vanuses 13-19 võimalust suvevaheajal veeta oma aega arendavalt.
Malev on võimalus saada esimene töökogemus toetatud ja turvalises keskkonnas. Töötamine toimub rühmades ning noored saavad seeläbi ka kogemuse meeskonnatöös. Lisaks saavad nad võimaluse arendada sotsiaalseid oskuseid, sest peale tööd toimuvad ühistegevused rühmajuhi eestvedamisel.

Malevlaste peamisteks tööülesanneteks on heakorratööd, abitööd teeninduses, talus, ürituskorralduses ja aia- ja põllusaaduste korjamine. Töökohtadeks on riigimuuseumid, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühendused, äriühingud, FIEd ja äriorganisatsioonid.

Tööpäevad kestavad sõltuvalt vanusest ja tööandja võimalustest 4-8 tundi tööpäevas. Maleva rühmad kestavad olenevalt rühmast 7-21 päeva.

Ka Tartu valla noored saavad see suvi töökogemuse võrra kogenumaks –
koostöös valla noortekeskustega on korraldanud sel aastal suvist õpilasmalevat 13-19-aastastele Tartu valla sissekirjutusega noortele. Rühmad kestavad 7-14 päeva ning malevlaste peamisteks tööülesanneteks on heakorratööd, abitööd ning aia- ja põllusaaduste korjamine.

Noor saab lisaks töökogemusele võtta osa aktiivsetest ühistegevustest, õpitubadest ja traditsioonilistest üritustest.

Sel aastal oli malevasse soovijaid palju, lausa 70. Meie noored mahtusid oma sõpradega rühma, mis läksid Piirissaarde heakorratöid tegema. Malevlasi juhendavad vastava väljaõppe läbinud rühmajuhid.