Oh kooliaeg….

Oh kooliaeg,… eelmisel õppeaastal oli lastel palju sekeldusi suhetes, oma koha leidmisel ja väga palju arusaamatusi koolitasandil klassikaaslastega kui ka kodusel pinnal aleviku sõpradega. Täiskasvanu, teine kord ei oska hoomatagi, mille võib vallandada üks hooletult pillatud sõna või hoopis millegi tegemata jätmine või ütlemine. Kevadeks olid kõigil närvid pingul, ja seda enam oli oht “hammustatud”…

Read more