Rutiinist välja ja stressist vabaks – õuesõpe.

Tervise, õppimise ja mängu vahel valitseb seos, see on teaduslikult tõestatud. Avastuslik õpe toetub kogemusliku õppimise teooriale, milles teadmised luuakse praktiliste kogemuste saamise ja nende ümberkujundamise kaudu. Õuesõppe ja avastusõppe kõige üldisem tõdemus on see, ...