Rutiinist välja ja stressist vabaks – õuesõpe.

Tervise, õppimise ja mängu vahel valitseb seos, see on teaduslikult tõestatud. Avastuslik õpe toetub kogemusliku õppimise teooriale, milles teadmised luuakse praktiliste kogemuste saamise ja nende ümberkujundamise kaudu. Õuesõppe ja avastusõppe kõige üldisem tõdemus on see, et õues avastades õpitakse eelkõige seoseid, toas aga fakte. Kui õppimine põhineb vaid tekstidel, on selle tagajärjeks pinnapealsed teadmised. Õuesõppe…

Read more